Niet alle loten in de nieuwe verkaveling in Peizegem raakten verkocht na de eerste en tweede verkoopsronde. CD&Vplus wil één van de onverkochte loten omvormen tot een ‘Tiny Forest’ of ‘minibos’. Dat is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, ongeveer de maat van een kavel dus.

Zo voorzien we een mooi aaneensluitend stukje natuur in nieuwe woonwijken. Een beetje extra bovenop het strikte minimum opgelegd door de regelgeving voor verkavelingen. Die legt wel groen op, maar dat wordt te vaak versnipperd over kleine hoekjes en strookjes in de verkaveling waar de planners "toch niets anders mee konden doen". Zo is dat groen niet echt nuttig als speelzone of natuur. Van ons mag natuur gerust een prominentere plaats krijgen. Door een kavel om te vormen tot een stukje bos wordt er extra buurtgroen gecreëerd voor de spelende kinderen van het 40-tal jonge gezinnen die in de wijk zullen komen wonen.

Bovendien gaat ook de natuur erop vooruit: zo'n kleine stukjes dichtbegroeid bos zijn ideaal voor vlinders, vogels, bijen,... Tiny Forests bestaan al in Nederland en worden daar echte "buurtbossen": de buurtbewoners en scholen worden betrokken bij het onderhoud van het bos en houden een oogje in het zeil tegen bijvoorbeeld zwerfvuil. Zo kan basisschool Ten Bos misschien ook écht aansluiten bij een stukje bos.

In plaats van de nog onverkochte loten braak te laten liggen stelt CD&Vplus ook voor om tijdelijk groen te voorzien op deze loten totdat ze verkocht kunnen worden aan jonge Merchtemnaren: een bloemenweide, enkele inheemse struiken die het tegenwoordig moeilijk hebben. Met akkoord van de nieuwe eigenaars kan dat zelfs tot er effectief op de kavel gebouwd wordt, want tussen aankoop van een grond en start van de werken zit toch algauw een jaar of zelfs enkele jaren.