Al heel wat pendelaars zijn er helaas mee geconfronteerd geweest: een gestolen fiets aan het station. En dit ondanks het feit dat zo goed als iedereen de nodige voorzorgsmaatregelen neemt en zijn fiets stevig op slot legt, met een oud wrak van een fiets komt, of zijn zadel meeneemt. Maar dan nog vinden de dieven wel een manier om de studerende of werkende pendelaar het leven zuur te maken.

Voorkomen is beter

In de eerste plaats moeten bijkomende middelen worden ingezet om diefstal te voorkomen. Camerabewaking is er één van, maar dat is niet voldoende. CD&Vplus stelt voor om aan het station een proefproject te beginnen met fietskluizen. Fietskluizen hebben de grootte van één fiets en kunnen afgesloten worden met een slot. Een fietskluis biedt een alternatief voor bewaakte fietsenstallingen of is een aanvullende maatregel voor wie camerabewaking niet voldoende vindt. In Brussel past cycloparking dit al met succes toe. Het kost iets (€5 per maand), maar als verzekering voor je dure electrische fiets is dat te overwegen.

Een ander voorstel dat we al deden is om het gebruik van lokfietsen uit te breiden: lokfietsen zijn fietsen uitgerust met een GPS-volgsysteem. Zodra één van deze fietsen wordt verplaatst, krijgt de Politie een melding waarmee ze de fiets (en de dief) kan traceren. Het gebruik van de lokfiets heeft al geleid tot effectieve veroordelingen voor fietsdiefstallen. Als gestolen fietsen teruggevonden worden zijn de daders immers vaak niet meer te achterhalen.

Kwaliteit voor de treinreiziger

Voorkomen van diefstal is natuurlijk een eerste onmisbare voorwaarde voor een kwaliteitsvol station. Daarnaast zijn er nog maatregelen mogelijk die het leven van Merchtemse treinreiziger praktischer en aangenamer kunnen maken. En deze hoeven helemaal niet duur te zijn. Voor fietsers die naar het station komen, getooid met helm, fluohesje of zelfs regenbroek kan een kleine locker een oplossing zijn: de helm meenemen op de trein is niet echt handig, de helm bij de fiets laten is helemaal geen optie.

En waarom wordt het stationsgebouw geen hub van het gemeentehuis? Pendelaars kunnen er tijdens de spitsuren documenten afhalen of brengen. Op deze manier kan ook het toilet tijdens de spitsuren terug ter beschikking worden gesteld. Kortom, aan het station en de stationsomgeving kan zoveel beter: de veiligheid, de dienstverlening, de bereikbaarheid,...

De gemeente is ook eigenaar van gebouwen aan het stationsplein waar we starters de kans kunnen geven iets te proberen: een krant kopen, een koffiebar,... Er passeren dagelijks meer dan genoeg mensen aan het station om er iets van te maken! Het maakt de stationsomgeving levendiger, het wachten op de trein aangenamer en de sociale controle beter! Ja, er zal moeten samengewerkt worden met buurtbewoners, NMBS, De Lijn,... Maar voor CD&Vplus is samenwerken geen vies woord!

Koen Van den Borre

Het laatste woord

Heeft u bemerkingen bij deze voorstellen of heeft u zelf nog een idee om de veiligheid en de kwaliteit aan en rond het station te verhogen? Laat het ons weten via onze Facebookpagina of cdenvmerchtem@gmail.com.