We hebben er misschien wel de steltenlopers aan overgehouden, maar voor de rest zit niemand in Merchtem te wachten op overstromingen. Bijna elk jaar is er ergens in Merchtem wel wateroverlast. Daarom keurde CD&V Merchtem vorig jaar de aanleg van de wegenis voor een verkaveling in het overstromingsgebied aan de Puursstraat niet goed, en zetten we ons met een buurtbewoner achter een bezwaarschrift om tenminste delen van het terrein te vrijwaren van bebouwing zoals de Vlaamse Overheid dat ook vraagt. De provincie volgde deze argumenten en weigerde de verkavelingsvergunning. Hoe het verder moet of kan met dit gebied is nog niet helemaal duidelijk. Wat mogelijk is qua (her)bestemming en financiering hangt nu af van het verdere verloop van de vergunningsaanvraag en Vlaamse decreten die er staan aan te komen over de bescherming van watergevoelige gebieden en de financiering daarvoor. CD&V wil dit overstromingsgebied omgevormd zien tot overstromingsbuffer, daarbinnen blijven zachte nevenfuncties zoals groen en recreatie mogelijk. We zullen ons daar ook voor blijven inzetten.