Mensen blijven – gelukkig - langer gezond en leven langer, maar dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee om voor deze mensen een goede levenskwaliteit te voorzien.

Veel mensen willen zolang als mogelijk zelfstandig in eigen huis te blijven wonen. Op de vraag “gaat het?” komt dan steevast “Ja, ja, ik trek mijn plan”.  Maar dat lukt niet altijd: de ene is bang om zijn autonomie te verliezen en durft daarom niets vragen, de andere staat er alleen door te weinig of geen familie meer.  Dit overkomt niet alleen ouderen, maar ook mensen met een beperking die zelfstandig willen en kunnen leven of mensen die op of onder de armoedegrens leven.

En dan is er plots toch een probleem, geraak je op de sukkel en groeit het gevoel er alleen voor te staan.

Een zorgcoach is dan een aanspreekpunt dat mensen die (alleen) thuis wonen hulp biedt om hun zorg en ondersteuning te organiseren.  Welke diensten bestaan er, op welke premies kan je rekenen, welke documenten moeten ingevuld worden,...  De zorgcoach helpt je niet te verdwalen bij je zoektocht naar een zorgoplossing. Voor CD&Vplus is de zorgcoach geen stem achter een telefooncentrale: we maken de drempel zo laag mogelijk en werken samen met OCMW, een centrum voor algemeen welzijnswerk of mutualiteit zodat iedereen aan een gepaste zorgoplossing wordt geholpen.

Zorgcoaches zijn al aan het werk in onder andere Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, en Roeselare. Binnenkort ook in Merchtem?